Collection: Slyngplanter

Denne kategori dækker over både slyng- og klatreplanter. Disse planter er hurtigvoksende og kan derfor hurtigt dække et stort areal. Planterne kan hjælpes i vejret på flere forskellige måder. Man kan eksempelvis benytte sig af snore, trådnet, stativer, grene, bambuspinde osv. Slyng- og klatreplanter har flere forskellige anvendelsesmuligheder i haven. De kan eksempelvis bruges til at rumopdele haven eller blot bruges til at skabe mere højde i et blomsterbed.