Kollektion: Grøngødning

Grøngødning er en betegnelse for planter, der dyrkes for at tilføre jorden gødning, mindske udvaskning, hæmme ukrudtvækst samt forbedre jordstrukturen. Grøngødningsplanter er ofte planter med kort udviklingstid og et stort rodnet, der kan løsne jorden. Nogle af planterne(bælgplanter) kan endvidere fiksere kvælstof fra luften. Grøngødningsplanterne kan sås som forkultur i køkkenhaven på de steder, hvor der skal sås sene kulturer såsom bønner og majs. De kan også sås løbende hen over sommeren som efterafgrøde, efterhånden som der opstår ledig plads rundt omkring i haven. Grøngødningsplanterne tiltrækker i øvrigt også insekter såsom sommerfugle, svirrefluer og bier, så de er herved med til at skabe masser af liv i haven.